2011-10-05 22:55 #0 av: nuttan85

Anledningen till varför vi inte ska ge våra älskade små kottar rått kött är för att de kan få i sig samma bakterier som hos oss orsakar maginfluensa.

Varför ger vi tillagat kött till våra kottar?

Campylobacter är en vanlig bakterie över hela världen, och den finns hos både djur och människor. Det är bland annat denna bakterie som orsakar maginfluensa. Förutom hos oss människor finner vi den i t.ex. diverse fåglar, gris, nötkreatur, får, get, hund, katt och gnagare. Denna bakterie orsakar magsjuka med kräkningar och/eller diare. Det krävs en väldigt liten mängd för att vi ska insjukna. Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan variera 1–10 dygn. Normalt sprids bakterier av detta slag via avföring och vi kan få i oss den genom orena livsmedel.

Vad vi kan göra för att inte smitta oss själva eller våra djur.

Hygien är den största faktorn. Detta innebär att vi måste vara noggranna med att plocka bort avföring hos våra älskade kottar så att det inte finns någon grogrund för dessa bakterier i deras omgivning. Smittan kan föras mellan djur och människor och då framförallt genom flugor som som landar på den mat som vi ska äta efter att de har varit i kontakt med avföring från ett smittat djur. Livsmedel som kan tänkas innehålla Campylobacter (t.ex. kyckling, annan fågel, får- och fläskkött) ska tillagas så att hela köttet uppnår minst +65°C.

Piggelina

Källa; smittskyddsinstitutet.