2008-08-12 01:46 #0 av: Mikaela_B

Vad har igelkotten haft för betydelse och vad använde man den till?


* Tidigare jagade man igelkottar på grund av att man trodde olika kroppselar på igelkotten hade läkande effekter.

* I Sverige trodde man att igelkotten var tomtens gris, och den som dödade en igelkott fick flera års olycka.


* Under antiken använde man igelkottarnas skin till att tillverka kläder och liknande tillbehör. Grekerna bar hjälmar av igelkottsskinn för att försvara sig mot yxhugg.


* Perserna ansåg förut att igelkotten var helig och den hade hög status. Man hade dessa ofta som husdjur för att den skulle hålla ormar och möss borta.


* Igelkotten har också ätits, och gör kanske det på vissa ställen än idag. Kring medelhavet ska dessa anses vara en delikatess.

Skriven av: Tina-A